Transportskada

Är din leverans transportskadad ber vi dig att fylla i formuläret nedan.
Anmäl transportskadan så fort som möjligt, dock senast 8 dagar från mottagen leverans.
Genom att fylla i formuläret så utförligt du kan, förkortas handläggningstiden.

För transportskada (synlig på ytteremballaget) ska signatur/anmärkning finnas noterad av chauffören på leveransens frakthandling innan du skriver på leveransen.
Om notering om synlig skada inte finns på frakthandlingen godkänns inte reklamationen.

Bifoga bilder på transportskadan
Skicka in formuläret, vänta på att du har fått mailkvittensen till angiven mail och vidarebefordra mailet inkl. bilder till: kruuse.svenska@kruuse.com

Picture