Transportskade

Har du opplevd transportskade ber vi deg fylle ut skjemaet under. På denne måten får vi den informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg så raskt og riktig som mulig. Gi så presis og detaljert beskrivelse som mulig da dette vil hjelpe oss å hjelpe deg raskere.

For transportskade (synlig skade på ytteremballasje) skal det foreligge signatur/merknad fra kunde eller sjåfør om skadet gods. Merknaden SKADE må gjøres i signaturfeltet på sjåførens håndterminal.

Dersom det er behov for å sende inn bilder eller andre vedlegg kan dette sendes til kruuse.norge@kruuse.com sammen med kvitteringen du mottar etter at skjemaet under er innsendt.

Picture