Vårt team med hästspecialister har noggrant valt ut ett brett sortiment av produkter och utrustning. Produkterna utvecklas i nära samarbete med ledande specialister för att uppfylla hästveterinärers behov.

Specialiserade IV-katetrar
- tillverkade för användning inom stordjursveterinärpraktik

KRUUSE stordjurs IV-katetrar är avsedda för venkateterisering i situationer där kontinuerlig IV-åtkomst behövs för att underlätta procedurer och undvika upprepade venpunktioner.

 

 

Bättre hygien med ett slutet system

SafeVet Connect är en nålfri förlängningsslang som passar alla IV-katetrar. Det slutna systemet minimerar flebit och säkerställer att det inte sker något återflöde av blod, enkel desinfektion och minskat avfall (nålar och korkar).