Vårt team med hästspecialister har noggrant valt ut ett brett sortiment av produkter och utrustning. Produkterna utvecklas i nära samarbete med ledande specialister för att uppfylla hästveterinärers behov.

Specialiserade IV-katetrar
- tillverkade för användning inom stordjursveterinärpraktik

KRUUSE stordjurs IV-katetrar är avsedda för venkateterisering i situationer där kontinuerlig IV-åtkomst behövs för att underlätta procedurer och undvika upprepade venpunktioner.

 

 

Bättre hygien med ett slutet system

SafeVet Connect är en nålfri förlängningsslang som passar alla IV-katetrar. Det slutna systemet minimerar flebit och säkerställer att det inte sker något återflöde av blod, enkel desinfektion och minskat avfall (nålar och korkar).

 

 

 

Kompletteringsfoder för hästar

KRUUSE Aktiverad Kolpasta är ett nytt kosttillskott för behandling av förgiftning genom indikation av intagna gifter.