Med boskap i fokus

När det gäller djurskydd finns många krav som måste uppfyllas. Den omsorg som ägnas åt djurskyddet är avgörande för hur väl det fungerar. Djurens hälsa och beteende avgörs av boskapsskötsel, grundläggande behov och miljö vilket i sin tur är avgörande för produktionsresultaten.

KRUUSE har ett omfattande utbud avancerad utrustning och förbrukningsvaror för boskap, grisar och små idisslare. Vi utvecklar och utökar löpande vårt sortiment med nya och innovativa produkter och lösningar eftersom vi strävar efter att leverera de allra bästa produkterna för en utmärkt och effektiv hälsovård för djur.

Boskapskatalog
Läs mer

Kalve
Läs mer

Tjuder
Läs mer

Shoulder_Protector_Statement