Vätsketerapi för stordjur

I vissa fall kan vätskebehandling vara en livsviktig behandling för stordjur och du behöver rätt verktyg för att kunna ge rätt behandling.

För att göra det enkelt har vi gjort en specialbroschyr med infusionsprodukter och användbar information.

KRUUSE snabbanalyser

Övervaka dina mjölkkor under övergångsperioden för att kunna identifiera subkliniska djur och åtgärda eventuella obalanser innan djuren blir kliniskt sjuka.

Kvaliteten på omsorgen avgör det ekonomiska värdet

Djurens hälsa och beteende avgörs av boskapsskötsel, grundläggande behov och miljö vilket i sin tur är avgörande för produktionsresultaten. Vi erbjuder ett omfattande utbud avancerad utrustning och förbrukningsvaror för boskap, grisar och små idisslare.

Inga fler elektriska påfösare vid förflyttning av djur!

Vi vill inte bidra till onödig rädsla och stress när djur hanteras. Vi tror att det finns mycket bättre och mer humana alternativ när man flyttar djur. Därför har vi tagit bort elektriska påfösare från vårt produktsortiment.

 

 

billede