KRUUSE suturer. Ett heltäckande sortiment av suturer som är skräddarsydda för veterinärmarknaden utifrån önskemål och krav från kunder och viktiga opinionsbildare.

Gör sårförslutningen enkel

Förbättra vardagen på kliniken med de uppgraderade KRUUSE suturerna.

  Förbättrad draghållfasthet för knuten

  Starkare nålar

  Optimal förpackningsstorlek

  Förlängd hållbarhet