Vi önskar, att din klinik skall ha trygghet och överblick i vardagen

Våra servicetekniker blir kontinuerligt utbildade och tränade i support av produkterna i KRUUSEs och E-Vets produktsortiment. Vårt utbildningsprogram säkerställer att våra servicetekniker har den nödvändiga kunskapen om hur klinikens tekniska utrustning ska servas.