Försäljnings- och leveransvillkor

    
Allmänna försäljnings- och leveransvillkor (KRUUSE-produkter) 

Försäljnings -och leveransvillkor  
Dessa försäljnings- och leveransvillkor (”Försäljnings- och leveransvillkor”) gäller vid alla leveranser av produkter och/eller servicetjänster (”Produkter”) från KRUUSE.

1. Orderbekräftelse
Beställningen accepteras först när Kunden skriftligen har mottagit KRUUSE:s orderbekräftelse.

2. Leverans
Leveranser sker enligt leveransvillkor DAP (Incoterms 2010) till kundens adress som angetts vid beställning. Order över 2 000 SEK levereras fraktfritt till kunden. Kunden ska stå för fraktkostnaden om 200 SEK , i enlighet med KRUUSE avtalade priser med fraktbolaget, för order upp till och med 2 000 SEK. 

3. Returer
Returer kan endast ske efter överenskommelse med KRUUSE. För fullständiga villkor angående retur och reklamation, se HER

4. Priser 
Priserna för produkter är exklusive moms och/eller andra, av myndigheter bestämda, avgifter. KRUUSE förbehåller sig rätten att justera priserna på olevererade varor.

5. Egendomsrätt
KRUUSE behåller äganderätten till de varor som levererats till dess att betalning skett.

6. Betalningsvillkor 
Betalning skall ske inom 20 dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits skriftligen mellan KRUUSE och Kunden. Vid dröjsmål med betalning ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen (1975:635).


7. Förändringar 
KRUUSE förbehåller sig rätten att utan föregående information göra ändringar i sina produkter, om det kan ske utan att påtagligt förändra de överenskomna tekniska specifikationerna och utan väsentlig förändring av produktens form eller funktion.


8. Undersökningsplikt
Det är Kundens ansvar att vid mottagandet undersöka produkterna så att det är i det skick som överenskommits. 

9. Immateriella rättigheter 
Alla immateriella rättigheter till de produkter som KRUUSE utvecklar, upprättar eller tillhandahåller, inklusive erbjudanden, ritningar, förpackningar, manualer, reklammaterial och bilder ägs av KRUUSE. Kunden får inte ta bort eller ändra ett meddelande om upphovsrätt, varumärke, firmanamn eller andra immateriella eller industriella rättigheter relaterade till produkter eller firmanamn. 

10. Tvister 
Eventuella tvister mellan parterna som härrör från eller som rör ett avtal om köp, vilket styrs av dessa villkor skall regleras enligt svensk lag. Tvist som inte kan lösas i godo skall väckas vid domstolen genom KRUUSE. 

11. Leasing
Vid kapitalinvesteringar kan KRUUSE erbjuda finansiering genom leasingavtal via ett leasingföretag, om leasingföretaget godkänner det. Vänligen kontakta din säljrepresentant för mer information. 

12. Veterinärspecifika produkter
KRUUSE förbehåller sig rätten att inte sälja veterinärspecifika produkter till icke-veterinärer. För rätten att få köpa sprutor och kanyler måste ett signerat intyg lämnats till KRUUSE vid kundanmälan. 

13. KRUUSE reserverar sig för eventuella tryckfel i broschyrer/reklam/erbjudanden samt liknande fel på hemsidan.