Newsletter terms and conditions

Integritetspolicy

1.1. Dataansvarig

KRUUSE är dataansvarig för hantering av dina personuppgifter i samband med att du mottar våra nyhetsbrev.

1.2 Kontaktinformation
Om du har frågor om hantering av personuppgifter i samband med ditt besök på vår hemsida är du välkommen att kontakta vår marknadskoordinator Lise Kruse på e-post lise.ubbesen@kruuse.com

2.1 Syftet att behandla personuppgifter
Det övergripande syftet är att informera dig om våra senaste nyheter och erbjudanden, om oss och våra produkter och tjänster.
Om vi önskar använda dina personuppgifter i annat syfte än ursprungligt avsett kommer vi att informera dig om syftet.

2.2 Rättslig grund för hantering
Behandling av personuppgifter i samband med nyhetsbrev har sin rättsliga grund i ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

3.1 Grupper av mottagare
Dina personuppgifter kommer att delas med Apsis som är vår nyhetsbrevs plattform. Apsis har huvudkontor i Sverige där din data lagras. Vi har ett datahanteringsavtal med Apsis.
I några fall kan delgivning av personuppgifter ske till bolag inom koncernen.

3.2 Grupper av mottagare i tredjeländer
Data kommer inte att föras över till internationella organisationer som exempelvis FN, EU eller NATO.

4. Tidsram för lagring
Dina personuppgifter lagras vanligtvis i ca tre år från det att du har tagit tillbaka ditt samtycke.

5.1 Rättigheter
Du har ett antal rättigheter under Dataskyddsförordningen (GDPR) i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig.
Om du önskar göra anspråk på dina rättigheter, kontakta oss (se 1.2).

5.1.1. Rätt till att se uppgifter (åtkomsträttighet)
Du har rätt att få åtkomst till de uppgifter som vi behandlar om dig, samt en återgivning av informationen ovan.

5.1.2. Rätt till rättelse (korrigering)
Du har rätt till att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

5.1.3. Rätt till borttagning (rätt att bli bortglömd)
I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig själv borttagna.

5.1.4. Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall har du rätt till att begränsa behandlingen av personuppgifter. Om du har rätt till begränsad behandling, får vi i framtiden bara behandla informationen - förutom lagring - med ditt samtycke, eller för att lagliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga sociala intressen.

5.1.5. Rätt till invändning
I visa fall kan du göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

5.1.6. Rätt till att överföra uppgifter (dataportabilitet)
Du har i visa fall rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format samt att få överföra dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder från parten där personuppgifterna har tillhandahållits.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i DATATILSYNET´s (Danska datainspektionen) handbok om de registrerades rättigheter här: www.datatilsynet.dk

5.2 Skyldigheter
Du är inte skyldig att delge personuppgifter.

6. Datatilsynet (Danska datainspektionen)
Du har rätt att lämna klagomål till Datatilsynet (Danska datainspektionen), som kan kontaktas via sin webbplats: www.datatilsynet.dk