Reklamation - Transport/produkter

Transportskada

Om du får varor som har skadats under transporten, måste du göra en anteckning på fraktsedeln när varorna tas emot.

Du måste alltid kontrollera varorna som levereras, om inte gjort, hävs rätten till reklamation.

Härefter utfylls vårat reklamationsformulär.

För att säkerställa att vi kan hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att tillhandahålla en så exakt och detaljerad beskrivning som möjligt. Bilddokumentation och kopia av signerad fraktsedel kan underlätta vår behandling betydligt. Dessa kan laddas upp i formuläret.

För att vi ska kunna erbjuda den bästa servicen måste du skapa ett ärende per försändelse/fraktbrev i tillfälle att du har flera sändningar som är fel.

Defekt produkt

Om du hittar ett fel på en förbrukningsvara eller husdjursprodukt och vill reklamera den, fyll i vårt reklamationsformulär.

För att säkerställa att vi kan hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att tillhandahålla en så exakt och detaljerad beskrivning som möjligt. Vad har gått fel/är trasigt? Hur uppstod det?

Bild och annan dokumentation måste alltid laddas upp i formuläret.

För att vi ska kunna erbjuda den bästa servicen måste du skapa ett ärende per artikelnummer om du har flera artiklar som är felaktiga.

Vi hänvisar också till våra försäljnings- och leveransvillkor.

Picture