Reklamation - forbrugsvarer

Transportskade

Modtager du varer som har taget skade under transporten, skal du lave en anmærkning på fragtbrevet når varen modtages.

Man skal altid tjekke varer som bliver leveret, hvis det ikke gøres, frafalder reklamationsretten.

Herefter udfyldes vores reklamationsformular.

For at sikre, at vi kan hjælpe dig på den bedst mulige måde, beder vi dig give en så præcis og detaljeret beskrivelse som muligt. Billeddokumentation og kopi af underskrevet fragtbrev kan lette vores reklamationsbehandling betydeligt. Disse kan uploades i formularen.

For at vi kan give den bedste service, skal du oprette en sag pr. forsendelse/fragtbrev hvis du har flere forsendelser, der er fejl ved.

Defekt produkt

Oplever du en fejl på en forbrugsvare eller et kæledyrsprodukt og ønsker at reklamere over denne, beder vi dig udfylde vores reklamationsformular.

For at sikre, at vi kan hjælpe dig på den bedst mulige måde, beder vi dig give en så præcis og detaljeret beskrivelse som muligt. Hvad er gået galt/ i stykker? Hvordan er det opstået?

Billed- og anden dokumentation skal altid uploades i formularen.

For at vi kan give den bedste service, skal du oprette en sag pr. varenummer, hvis du har flere varenumre, der er fejl ved.

Vi henviser i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Picture