Reklamasjon – forbruksvarer

Transportskade
Får du varer som har blitt skadet under transport skal dette merkes av på fraktseddelen når varen mottas.

Man skal alltid sjekke varer så snart det blir levert. Dersom dette ikke gjøres frafalles reklamasjonsretten.

Når dette er gjort utfylles vårt reklamasjonsformular.

For å sikre at vi kan hjelpe deg på best mulig måte ber vi deg om å gi en så presis og detaljert beskrivelse som mulig. Bildedokumentasjon og kopi av signert fraktbrev kan lette vår reklamasjonsbehandlet betraktelig. Disse kan du laste opp direkte i skjemaet.

Defekt produkt
Opplever du feil på en forbruksvare eller et kjæledyrsprodukt og ønsker å reklamere på dette ber vi deg fylle ut vårt reklamasjonsformular.

For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte ber vi deg gi en så presis og detaljert beskrivelse som mulig. Hva har gått galt eller har gått i stykker? Hvordan kan dette ha skjedd?

Bilder og annen dokumentasjon skal alltid lastes opp i skjemaet.

For at vi kan gi deg best mulig service skal du opprette en sak pr varenummer dersom du har flere varer det er feil på.

Vi henviser for øvrig til våre salgs- og leveringsbetingelser.

Picture