Minska kalvdödligheten

Kalvdödlighet är ett globalt djurhälsoproblem som kan bli mycket kostsamt för uppfödaren. Incidenstalet ligger på 2–20 % och större delen av gårdarna har en kalvdödlighet på 5–8 %. Otaliga studier visar att en omsorgsfullt utarbetad strategi för kalvningen som innefattar övervakning och hantering av både kalvningen och kalvens första år bidrar till att dramatiskt minska kalvdödligheten. Kalvdödlighet är ett mångfasetterat problem som kan angripas genom att inrikta sig på vissa viktiga punkter under kalvens första levnadsår:

 

3 runde billeder

Bättre djurvård – bättre ekonomi!

Ägna lite mer tid åt kalvarna och förbättra både allmänhälsan och överlevnaden

Läs mer

Se produkter för kalvning och kalvskötsel:

Förlossningshjälp
Protokoll kalv
Matningssonder, nappar och doseringssprutor

Billede Ko + kalv