Redusere dødeligheten hos kalver

Dødelighet hos kalver er et dyrevelferdsproblem over hele verden, og kan være svært kostbart for gårdbrukeren. Forekomsten ligger på 2–20 %, og flertallet av gårder har en kalvedødelighet på 5–8 %. Flere studier viser at en gjennomtenkt kalvingsstrategi med overvåking og håndtering av kalvingen og kalvens første leveår kan bidra til å redusere kalvedødeligheten betydelig. Dødelighet hos kalver har flere årsaker, og hver av dem kan håndteres ved å fokusere på noen kritiske punkter i løpet av kalvens første leveår:

3 runde billeder

Bedre dyrevelferd – bedre økonomi!

Bruk litt ekstra tid på kalvene for bedre generell helse og overlevelse

Les mer

Se støtteprodukter for kalving og kalver:

Dystosi (vanskelig kalving)
Kontrollere kalven
Råmelk

 

Billede Ko + kalv