Var uppmärksam och vidta åtgärder

Fokusera på två viktiga faktorer för att minska sjukdomsfrekvensen och dödligheten hos en mjölkbesättning:

  • Håll koll på den allmänna hälsan
  • Ta fram och följ rutiner för att upptäcka och behandla djur som börjar uppvisa symtom

Ägna lite mer tid åt kalvarna och förbättra både allmänhälsan och överlevnaden

Läs mer

Se produkter för kalvning och kalvskötsel:

Värksvaghet
Undersöka kalven
Råmjölk

 

Billede Ko + kalv