Vær oppmerksom og iverksett tiltak

Fokuser på to hovedpunkter for å redusere sykdomshyppigheten og dødeligheten i flokken med melkekyr:

  • Hold oversikt over den generelle helsetilstanden
  • Utarbeid og følg prosedyrer for å oppdage og behandle dyr som begynner å vise symptomer

Bruk litt ekstra tid på kalvene for bedre generell helse og overlevelse

Les mer

Se støtteprodukter for kalving og kalver:

Dystosi (vanskelig kalving)
Kontrollere kalven
Råmelk

 

Billede Ko + kalv