KRUUSE: s uppdrag är att förbättra djurens välbefinnande och hälsa genom att förebygga och minska lidande. Vi strävar efter att dela bästa praxis genom att arbeta nära med
ledande specialister.

 

 

 

Individualiserad vård

•    Vätskebehandling måste anpassas och skräddarsys för varje patient
•    Terapin utvärderas ständigt och omformuleras alltefter förändringar i patientstatus
•    Vätskeval styrs av patientens behov, däribland volym, hastighet och vätska
•    Val av sammansättning krävs samt placering av vätskan (interstitiell kontra intravaskulär)
•    Lämplig vätsketillförsel beror på patientens tillstånd
-    Använd orala vätskor för patienter med ett fungerande mag-tarmsystem och ingen signifikant vätskeobalans
-    Använd orala vätskor för patienter med ett fungerande mag-tarmsystem och ingen signifikant vätskeobalans
-    Använd intravenös eller intraosseös vätska för patienter som genomgår anestesi; för inlagda patienter som inte äter eller dricker normalt och för att behandla uttorkning, chock, hypertermi eller hypotoni

Källa: https://www.aaha.org/globalassets/02-guidelines/fluid-therapy/fluidtherapy_guidlines_toolkit.pdf

billede

Orsaker till vätskebehandling

En mängd olika patientförhållanden kan leda till behov av vätskebehandling. Veterinärpersonal tillhandahåller vätskebehandling till patienter av många skäl, inklusive korrektion av uttorkning, expansion och stöd för intravaskulär volym, korrigering av elektrolytstörningar och främjande av lämplig omfördelning av vätskor som kan vara i fel vätskerum  (t.ex. peritoneal effusion).1

Undersökningen ska omfatta komplett blodstatus, inklusive kemi, komplett blodcellsräkning och mätning av elektrolyter.

Det första steget för att avgöra om en patient behöver vätskebehandling är en fullständig fysisk undersökning, inklusive insamling av en fullständig anamnes. Veterinärpersonalen måste bedöma om patienten perfuserar vävnaderna väl, kontrollera uttorkning och utvärdera förluster från något av vätskerummen.2

Källa: https://todaysveterinarynurse.com/articles/the-basics-of-fluid-therapy-for-small-animal-veterinary-technicians/

Utarbeta och implementera en vätskebehandlingsplan

Det finns en användbar riktlinje när det gäller vätsketerapi: Byt ut som med liknande. Detta innebär att om en patient har tappat blod, bör den vätskan ersättas med plasma, PRBC eller helblod. Om en patient har tappat kroppsvätskor genom diarré, kräkningar eller överdriven urinering, bör ersättningen ske med liknande isotoniska kristalloidvätskor.

Medan utarbetandet av vätskeplanen slutgiltigt är veterinärens område, är det viktigt för veterinärsjuksköterskor och tekniker att förstå de tillgängliga vätskorna och under vilka förhållanden de kan användas i klinisk praxis.

Källa: https://todaysveterinarynurse.com/articles/the-basics-of-fluid-therapy-for-small-animal-veterinary-technicians/

Gå med strömmen!

Kom dock ihåg att vara kritisk, leta upp information eller be en kollega att se till att du väljer rätt vätska, volym och flödeshastighet.