KRUUSE: s uppdrag är att förbättra djurens välbefinnande och hälsa genom att förebygga och minska lidande. Vi strävar efter att dela bästa praxis genom att arbeta nära med ledande specialister. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra verktyg för alla djur. KRUUSE Infusion Concept erbjuder storlekar för små djur, såväl som för större.

 

 

 

billede

Upprätthålla vätskebalansen hos små djur

Små djur har samma behov av att upprätthålla vätskebalansen medan de genomgår sjukdomar och behandling precis som större djur. Men på grund av deras storlek kan det vara lite mer komplicerad att placera en IV-kateter. Det är viktigt att ha rätt verktyg och utvärdera homeostas statusen för att göra en korrekt vätskeplan.

 

Individuell vård

•    Vätsketerapi behöver skräddarsys för varje enskild patient
•    Behandlingen utvärderas ständigt och omvärderas efter förändringar i patientens status
•    Vätskevalet styrs av patientens behov, vilket inkluderar volym, hastighet och typ av vätska
•    Val av vätskans sammansättning, samt utvärdering var vätskan behövs (interstitiell kontra intravaskulär)
•    Lämplig administrering av vätska beror på patientens tillstånd
-    Använd orala vätskor för patienter med ett fungerande mag-tarmsystem och ingen signifikant vätskeobalans
-    Använd subkutana vätskor för att förebygga vätskeförlust. Denna väg är inte tillräckligt vid något annat än mycket mild uttorkning
-    Använd intravenösa eller intraossösa vätskor för patienter i narkos, för inlagda patienter som inte äter eller dricker normalt och för att behandla uttorkning, chock, hypertermi eller hypotoni

Källa: https://www.aaha.org/globalassets/02-guidelines/fluid-therapy/fluidtherapy_guidlines_toolkit.pdf

billede

Orsaker till vätsketerapi

En mängd olika situationer kan leda till behov av vätskebehandling. Veterinärpersonal tillhandahåller vätskebehandling till patienter av många skäl, inklusive korrektion av uttorkning, expansion och stöd för intravaskulär volym, korrigering av elektrolytstörningar och främjande av omfördelning av vätskor som kan vara i fel vätskerum (t.ex. peritoneal effusion).1

Undersökningen omfattas av en komplett blodstatus, inklusive kemi, komplett blodcellsräkning och mätning av elektrolyter.

Det första steget för att avgöra om en patient behöver vätsketerapi är en fullständig fysisk undersökning, inklusive insamling av en fullständig anamnes. Veterinärpersonalen måste bedöma om patienten perfuserar vävnaderna väl, kontrollera uttorkning och utvärdera förluster från något av vätskerummen.2

Källa: https://todaysveterinarynurse.com/articles/the-basics-of-fluid-therapy-for-small-animal-veterinary-technicians/

Utarbeta och implementera en vätskebehandlingsplan

Det finns en användbar riktlinje när det gäller vätsketerapi: Byt ut med liknande. Detta innebär att om en patient har tappat blod, bör den vätskan ersättas med plasma, PRBC eller helblod. Om en patient har tappat kroppsvätskor genom diarré, kräkningar eller överdriven urinering, bör ersättningen ske med liknande isotoniska kristalloida vätskor.

Medan utarbetandet av vätskeplanen slutgiltigt är veterinärens område, är det viktigt för veterinärsjuksköterskor och tekniker att förstå de tillgängliga vätskorna och under vilka förhållanden de kan användas i klinisk praxis.

Källa: https://todaysveterinarynurse.com/articles/the-basics-of-fluid-therapy-for-small-animal-veterinary-technicians/

Följ strömmen!

Kom dock ihåg att vara kritisk, leta upp information eller be en kollega att se till att du väljer rätt vätska, volym och flödeshastighet.