Alt handler om produksjonsdyr

I forbindelse med dyrevelferd er det ulike krav som må oppfylles. Velferdsresultatene avhenger av hvilken innsats man legger i velferden. Håndtering av produksjonsdyr, grunnleggende behov og miljø avgjør dyrenes helse og atferd, og dermed også produksjonsresultatene.

KRUUSE tilbyr et stort utvalg avansert utstyrt og forbruksartikler for storfe, svin og små drøvtyggere. Vi utvikler og utvider utvalget vårt kontinuerlig med nye og innovative produkter og løsninger, som en del av vårt arbeid for å tilby de beste produktene for god og effektiv dyrehelse.

Buskapskatalog
Les mer

Klauver
Les mer

Bevegelseshindringer
Les mer

Shoulder_Protector_Statement