Komfort og sikkerhet er viktig i postoperativ behandling. Riktig hjelpemiddel minimerer behovet for ytterligere korrigerende operasjoner, og er viktig for et vellykket resultat.

Ulike beskyttelsesbehov krever ulike løsninger!

Postoperativ pleie kan utgjøre en stor forskjell for restitusjonstiden, og dermed også for dyrets generelle helsetilstand.
Vi utvikler løpende nye produkter for å hjelpe dyr å komme til hektene etter kirurgi og andre forhold.

 

NO_Post op catalogue billede 06/01/2022