Newsletter terms and conditions

Persondatapolitikk – KRUUSE

1.1 Behandlingsansvarlig

KRUUSE er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med din mottagelse av våre nyhetsbrev.

1.2 Kontaktopplysninger
Har du spørsmål til behandlingen av personopplysninger i forbindelse med ditt besøk på vår hjemmeside er du velkommen til å henvende deg til Marketingkoordinator Lise Ubbesen på e-mail lise.ubbesen@kruuse.com.

2.1 Formålet med behandling av personopplysningene
Det overordnede formålet med behandlingen er å gi deg de siste nyhetene og tilbud om oss og våre produkter og tjenester.

2.2 Rettsgrunnlag for behandling
Behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke og du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke.

3.1 Kategorier av mottagere
Dine personopplysninger videresendes til Apsis som er vår nyhetsbrevsplattform. Apsis har hovedkontor i Sverige hvor dataene blir oppbevart. Vi har inngått en databehandleravtale med Apsis i denne forbindelse.
I enkelte tillfeller vil vi videresende personopplysningene til konserntilknyttede selskap.

3.2 Kategorier av mottagere i tredjeland
Opplysningene overføres ikke til internasjonale organisasjoner, som for eksempel: FN, EU eller NATO. 

4. Tidsrom for oppbevaring
Dine personopplysninger oppbevares typisk i inntil tre år fra det tidspunkt hvor du trekker tilbake ditt samtykke.

5.1 Rettigheter
Du har etter personvernforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.
Hvis du vil gøre bruk av dine rettigheter må du kontakte oss (se punkt 1.2).

5.1.1. Rett til å se opplysninger (innsiktsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en gjengivelse av opplysningene ovenfor.

5.1.2. Rett til beriktigelse (rettelse)
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

5.1.3. Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv.

5.1.4. Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

5.1.5. Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger.

5.1.6. Rett til å få utlevert opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.
Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om dine rettigheter som du finner på www.datatilsynet.no.

5.2 Forpliktelser
Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysninger.    

6. Datatilsynet
Du har rett til å klage til Datatilsynet som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.no