Vi ønsker at din klinikk skal trygghet og overblikk i hverdagen

Våre serviceteknikere blir løpende oppdatert og øvet i å supportere produktene i KRUUSEs og E-Vets produktsortiment. Vårt utdannelsesprogram sikrer at våre s erviceteknikere har den nødvendige kjennskap til hvordan klinikkens tekniske utstyr skal serviceres.

Kontakt oss:
· Hvis du trenger hjelp til et teknisk produkt fra Kruuse
· Hvis du vil vite mer om våre serviceavtaler
· Hvis du trenger opplæring for bruk av tekniske produkter
 
Vi er klare på mail og telefon mandag til torsdag kl 08.00 til 16.00 - fredag kl 09.00 til 15.30
Mail: service@service4vets.com   ·   Telefon: +45 73709 112   ·   Vi er her for å hjelpe deg.