Vi ønsker at din klinikk skal trygghet og overblikk i hverdagen

Våre serviceteknikere blir løpende oppdatert og øvet i å supportere produktene i KRUUSEs og E-Vets produktsortiment. Vårt utdannelsesprogram sikrer at våre s erviceteknikere har den nødvendige kjennskap til hvordan klinikkens tekniske utstyr skal serviceres.