Mer förståelse - Kanin!

 • Alla tamkaniner är ättlingar till den europeiska vilda kaninen 
 • Kaninen är ett av världens senaste förtamade djurslag
 • Det finns uppskattningsvis 14 miljoner husdjurskaniner i världen (jmf med 900 miljoner hundar per år 2018)
 • Det amerikanska kaninuppfödarsällskapet ”the American Rabbit Breeders Association”  har mer än 30 000 medlemmar och erkänner 45 olika kaninraser 
 • Uppskattningsvis 900,000 kaniner hålls som husdjur i Storbritannien
Billede
Billede

Vanliga hälsoproblem hos kaniner

  Övervuxna tänder

  Snörvling

  Hårbollar

  Livmoderstumörer

  Myxomatos/Kaninpest

  Kaningulsot/Hemorragisk sjukdom/Calicivirus (RHDV)

Viktig information

   28% av kaninerna lever i en kaninbur ute eller inne som är för liten

   54% av kaninägarna vill ändra ett eller flera av kaninens beteende

   54% av kaninerna lever ensamma

Levnadsförhållande

I genomsnitt spenderar kaniner 12 timmar i sin bur under en 24-timmarsperiod.

I naturen har kaniner ett territorium som motsvarar ett trettiotal tennisbanor. Att vistas i en mindre bur utom- eller inomhus kommer därför utan tvekan att ha en negativ inverkan på både deras fysiska hälsa och mentala välbefinnande.

Sociala egenskaper

Kaniner är mycket sällskapliga djur, och när de hålls tillsammans med en eller fler kompatibla partners, åtnjuter de en mycket bättre livskvalitet än när de hålls ensamma. 

Över hälften av kaninpopulationen (54%) lever fortfarande för sig själv - vilket motsvarar 540 000 ensamma kaniner i Storbritannien. Att leva ensamt kan allvarligt påverka fysiska hälsa och mentalt välbefinnande hos våra husdjurskaniner.

billede

Oönskat beteende

Kaniner som visar oönskat beteende kan göra det av flera skäl, inklusive dålig hälsa, stress, ensamhet och tristess. 54% av ägarna rapporterar att deras kanin uppvisar minst ett beteende som de vill ändra. Trots detta tror majoriteten (78%) av ägarna inte att deras husdjur är stressad. Endast 6% rapporterar att de tycker att deras kanin är stressad.

Oönskat beteende som uppträder hos kaniner​

 • Stampande bakben 18%
 • Gräver upp mark och / eller mattor 17%
 • Tuggar på möbler 15%
 • Gömmer sig  8%
 • Fräsande, morrande eller knorrande 3%
 • Slåss med andra kaniner 3%

”Uppmuntrande är att 43% av kaninägarna skulle söka hjälp från en veterinärpraxis för att ändra oönskat beteende. Dock,  bara 11% av veterinärmedarbetarna rapporterar att deras praxis erbjuder beteendebehandling eller specifika råd inom detta ämne för kaniner. "

billede

Rädslor

66% of owners report that their rabbit is afraid of something.

Kaniner kan vara rädda för:

 • Höga ljud 31%
 • Fyrverkeri 18%
 • Okända människor 17%
 • Att resa med bil 16%
 • Veterinären 12%
 • Åska och blixt 8%

"34% av kaninägarna rapporterar att deras kanin inte är rädd för någonting, vilket är en högre andel än för katter och hundar. Eftersom de är bytesdjur är det möjligt att det beror på att rädsla hos kaniner kan vara svårare att identifiera än hos katter och hundar."

Källa: PAW Report 2018, PDSA Animal Wellbeing, The essential insight into the well-being of UK pets