Vanlige klauvproblemer og behandling

Håndtering og behandling av individuelle dyr har vist seg som det mest effektive våpenet i kampen mot polymeli (for mange lemmer). Alle infiserte dyr i buskapen bør behandles samtidig.

 

 

BOVIVET klauvbandasje

Tradisjonell behandling består av:

  Grundig vask av klauvene

  Påføring av et antibakterielt middel, f.eks.
  BOVIVET Hoof Gel med salisylsyre

  Etter 2–3 dager skal bandasjen fjernes eller
  skiftes etter behov

BOVIVET Hoof Gel

KRUUSE klauvgel har flere fordeler sammenlignet med salisylsyrepulver


  Enkel dosering

  Mer økonomisk per behandling

  Reduserer helserisiko som følge av inhalering
  av pulveret

KRUUSE Hoof Glue

KRUUSE Hoof Glue klauvlim er utviklet for behandling av klauvlidelser hos drøvtyggere

  Ekstremt lett å bruke

  Hurtigherdende tokomponentlim med blandetupp

  Økonomipakning 200 ml