Returvarer

Retur av ubrukte/nye produkter
Retur kan kun skje etter avtale med JØRGEN KRUUSE AS

For retur gjelder følgende retningslinjer:

1.    Retur av en vare avtales med en KRUUSE medarbeider. KRUUSE kundeservice kontaktes på tlf 6490 7500 eller epost kruuse.norge@kruuse.com
Du mottar en returseddel som skal vedlegges retursendingen. Innen du kontakter KRUUSE ber vi om at du har varenummer og antall på de varer du ønsker å returnere klart.

2.    Returvaren skal ankomme KRUUSE i ubeskadiget og salgbar emballasje, kopi av faktura skal være vedlagt.

3.    Det skal ikke klistres fraktsedler osv direkte på varen. Dersom dette skulle forekomme forbeholder vi oss retten til retur uten ytterligere erstatningsansvar.

4.    Varer som er fremskaffet spesielt (se punkt 4a) samt varer som ikke lenger er i vårt sortiment, har gått ut på dato og/eller har kort holdbarhet kan ikke returneres eller erstattes.

4a    Produkter med særlige vilkår
I utgangspunktet leveres sterile produkter med 3-lags emballasje; den primære, den sekundære og den tertiære emballasje. Den primære emballasje er den innerste, og som holder produktet sterilt. Den sekundære emballalsje holder det sterile produktet rent, mens det tredje laget fungerer som beskyttelse under transport. For å kunne garantere at et produkt er sterilt ved anvendelsestidspunktet kan vi ikke akseptere retur av sterile produkter hvor emballasjelag nummer 2 har vært åpnet.

Visse produkter krever oppbevaring innenfor angitte temperaturer for å kunne holde seg. På disse produktene er det avmerket et temperatursymbol på emballasjen. KRUUSE har dessverre ikke mulighet til å ta disse produktene i retur da vi ikke har kontroll over hvilke temperaturer produktet oppbevares under etter at det er utlevert fra oss.

Vi henviser forøvrig til våre salgs- og leveringsbetingelser.

Varene sendes som bedriftspakke til;

Schenker AS Lager
Att KRUUSE DK retur
Bjørnengveien 3-5
1664 Rolvsøy
Norge

Vanlig postforsendelse / Norgespakke aksepteres ikke.