Returvarer

Retur av ubrukte/nye produkter
Retur kan kun skje etter avtale med JØRGEN KRUUSE AS

For retur gjelder følgende retningslinjer:

1.    Retur av en vare avtales med en KRUUSE medarbeider. KRUUSE kundeservice kontaktes på tlf 6490 7500 eller epost kruuse.norge@kruuse.com
Du mottar en returseddel som skal vedlegges retursendingen. Innen du kontakter KRUUSE ber vi om at du har varenummer og antall på de varer du ønsker å returnere klart.

2.    Returvaren skal ankomme KRUUSE i ubeskadiget og salgbar emballasje, kopi av faktura skal være vedlagt.

3.    Det skal ikke klistres fraktsedler osv direkte på varen. Dersom dette skulle forekomme forbeholder vi oss retten til retur uten ytterligere erstatningsansvar.

4.    Varer som er fremskaffet spesielt (se punkt 4a) samt varer som ikke lenger er i vårt sortiment, har gått ut på dato og/eller har kort holdbarhet kan ikke returneres eller erstattes.

4.a. Produkter med spesielle betingelser
I utgangspunktet leveres sterile produkter med 3 lag emballasje; den primære, den sekundære og den tertiære emballasjen. Den primære emballasjen er den innerste, og den som holder produktet sterilt. Den sekundære emballasjen holder det sterile produktet rent, mens det tredje laget fungerer som beskyttelse under transport. For å garantere at et produkt er sterilt ved anvendelsestidspunktet har KRUUSE dessverre ikke mulighet til å ta denne type produkter i retur.
Enkelte produkter krever lagring innenfor spesifiserte temperaturer for å holde seg. På disse produktene er det angitt et temperatursymbol på emballasjen. Dessverre har KRUUSE ikke mulighet til å ta disse produktene i retur ettersom vi ikke har kontroll over hvilke temperaturer produktet har blitt oppbevart under etter at vi har levert dette til en kunde.

Vi henviser forøvrig til våre salgs- og leveringsbetingelser.

Varene sendes som bedriftspakke til;

Schenker AS
Att. Kruuse DK retur
Alnabruveien 15
0688 Oslo
Norge

Vanlig postforsendelse / Norgespakke aksepteres ikke.