Returvarer

Returnering af ubrugte/nye produkter
Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med JØRGEN KRUUSE A/S.

For returnering gælder følgende retningslinjer:

1. Returnering af en vare aftales med en KRUUSE medarbejder. KRUUSE Kundeservice kontaktes på tlf. 72 14 14 14.
Der udleveres et returnummer, som skal påføres din fragtlabel. Forud for kontakt til KRUUSE, bedes du have varenummer og antal klar på de varer som du ønsker at returnere

2. Returvaren skal ankomme til KRUUSE i ubeskadiget og salgbar emballage, kopi af faktura skal være vedlagt

3. Der må ikke klistres fragtlabels direkte på varen. Skulle dette forekomme, forbeholder vi os ret til returnering uden yderligere erstatningsansvar

4. Varer, der er fremskaffet specielt (se punkt 4. a), samt varer, der ikke længere er i vort sortiment og/eller er udløbet på holdbarhedsdatoen/har kort holdbarhed, kan ikke returneres eller erstattes

4.a. Produkter med særlige vilkår
I udgangspunktet leveres sterile produkter med 3 lags emballage; den primære, den sekundære og den tertiære emballage. Den primære emballage er den inderste, som holder produktet steril. Den sekundære emballage holder det sterile produkt rent, mens det tredje lag fungerer som beskyttelse under transport.  For at kunne garantere at et produkt er steril ved anvendelsestidspunktet, har KRUUSE desværre ikke mulighed for at tage disse produkter retur. 
Visse produkter kræver opbevaring indenfor angivne temperaturer for at kunne holde sig. På disse produkter er der angivet et temperatursymbol på emballagen.
KRUUSE har desværre ikke mulighed for at tage disse produkter retur, da vi ikke har kontrol over hvilke temperaturer produktet opbevares under, efter vi har leveret produktet til en kunde.

Vi henviser i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Varerne sendes til:
JØRGEN KRUUSE A/S
Erik Stoks Allé 3
5550 Langeskov
Att. Returafdelingen