Reparation & Service

Reklamationsrätt:
För alla KRUUSE varor gäller 1 års reklamationsrätt från fakturadatum. Detta innebär att om det handlar om ett fabrikationsfel kan du få varan reparerad, alternativt få en renoverad eller ny vara. Defekter som beror på felaktig hantering eller skador täcks inte av reklamationsrätten. Du kan läsa mer om våra Allmänna försäljnings- och leveransvillkor här.

Vänligen notera följande punkter:
1. Du måste säkerhetsställa att varan är ren och säkert packad, samt att transporten täcks av din egen försäkring.
2. Reklamationsrätten gäller inte sladdar och batterier.
3. Om du använder andra reparatörer för att serva dina produkter gäller inte reklamationsrätten.
4. När du får varan reparerad, och det inte omfattas av reklamationsrätten, gäller 3 månaders reklamationsrätt på reparationen.

Vid felanmälan:
Fyll i formuläret nedan. Vänligen sänd in bilder för bättre dokumentation till service@service4vets.com
För att underlätta administrativt arbete, märk mailet med kundnummer och namn.

Picture

Fäst bilder eller annan dokumentation för att bättre hantera det här problemet