Träning

Kärn- och balansträning och utveckling av muskelstyrka kan hjälpa till att förhindra eller minska svårighetsgraden av skador och förbättra läkningstiden för dina patienter.

 

 

 

 

KRUUSE Rehab Lifting Harness

KRUUSE lyftsele för rehabilitering

KRUUSE lyftsele för rehabilitering för lyft av bakben eller framben. Den fungerar också som stöd för djur med åldersrelaterade problem eller skador samt rörlighetssvårigheter, med allt från neurologiska problem, strukturella brister, allmän svaghet och behovet av att kunna gå säkert i trappor.

Rehabilitation

Centrala nervsystemet (CNS) får information från det perifera nervsystemet (PNS) i huden, lederna, ligamenten och senorna om kroppens position och balans. CNS översätter denna information till en muskelrespons. Denna ingångs- / utgångsslinga fungerar snabbt och enkelt under normala förhållanden och hjälper hundarna att korrigera sin fot på ojämna ytor och andra utmaningar.

När en skada inträffar, dvs. i ett ligament, ändras takten slingan och hunden kan ha svårt med viktbärande, balans och proprioception.

Rehabilitering avsikt är att återföra informationsslingan mellan CNS och PNS till nivån före skadan

 

Vanligaste ortopediska problemen

  Armbåge: Dysplasi hygroma och cakkus

  Höft: Dysplasi

  Knä: CCL och patella luxation

Alla leder: Artros - DJD