Syftet med Rehab

  Återgå till nivå innan skadan

  Kontrollera smärta, inflammation och mobilitet

  Sakta ner degenerativ ledsjukdom

  Neuromuskulär återutbildning

_

  Återuppbygg muskelmassa och styrka

  Fitness och viktkontroll

  Förbättra livskvalitet
   

Billede

Vilka är rehabpatienterna

När vi tänker på de typiska rehabiliteringspatienterna, tänker vi ofta på hundar med traumatiska skador eller post-operativa patienter. Alla hunder kan dock ha nytta av kärn- och stabilitetsträning, speciellt sporthundar som utför agility, flyball etc. Samt arbetshundar såsom jakthundar, räddningshundar osv. Där en stark kärna och bra balans hjälper dem at prestera ännu bättre och hjälper att undgå skador. För äldre och överviktiga hundar kan träning och ledskydd hjälpa med att förbättra livskvaliteten.

Öka efterfrågan för rehabilitering

Fysioterapi, individuella träningsprogram, kiropraktik och andra träningsmodaliteter har blivit mycket mer erkänt i human medicin över de senaste årtionden, och hundägarna har blivit mer medvetna om möjligheter att göra något extra för deras hundar som förbättrar rehabilitering efter en skada och deras övergripande hälsa. Som ett resultat av detta har vi sett en ökad efterfrågan från hundägare som frågar om veterinären erbjuder rehabiliteringsplaner och råd utöver de mer traditionella behandlingarna.

Typiska rehab patienter

  Patienter med traumatiska skador

  Post-operativa patienter

  Arbetshundar

  Sportshundar

  Äldre hundar

  Överviktiga hundar