Vores historie og rødder

En verden i endring

KRUUSE er en moderne virksomhet med dype røtter i det fynske. Vi har gått fra en strålende fortid i Odense i 1896 – over i vanskeligere tider som krevde nøysomhet, hardt arbeid og stahet, med Kruuse-familien i fokus i flere generasjoner og med fantastiske ansatte som uunnværlig hjelp til å bringe ideene til live og ut i verden – til nå å være en verdifull og høyt verdsatt del av Covetrus, som er verdens ledende leverandør til veterinærindustrien.

Vores DNA

Derfor skal det være KRUUSE

Gjennom historien har fokus på kvalitet og service i verdensklasse blitt så inngrodd i hele vår kultur at det har blitt en del av vårt DNA – og det vil det fortsette å være i fremtiden.
Våre kunder skal vite at vi ikke går på kompromiss med kvaliteten, og at service for oss er både før, under og etter salget. Vi er ikke bare selgere, vi er partnere for våre kunder. Derfor har vi også så mange lojale kunder som mener at når det skal være noe ekstra da skal det være KRUUSE.

Vores værdier før, nu og fremover

Før, nå og fremover

Hos KRUUSE ønsker vi å holde fast ved de aller beste verdiene vi har hatt med oss helt fra begynnelsen: Integritet og ærlighet. Ansvarsfullhet, troverdighed og respekt. Omsorg og samhold. Høy profesjonalitet og et globalt syn.
Dette er en kultur og ånd som har gitt oss mange dyktige, lojale kollegaer som har feiret både 10, 20 og 30 års jubileum hos oss. På den måten er vi fremdeles en familiebedrift.

Vores produkter

Vi spiller hverandre gode

KRUUSE er et gammelt selskap med tradisjon for at alle samarbeider om et felles mål, og hvor du har frihet til å være den du er og til å benytte dine evner og utvikle dine ferdigheter.
Hver og en er spesialist på sitt felt, men det er gjennom det sterke teamarbeidet de gode løsningene dukker opp.

Tidslinie