Små innsikter med stor verdi

Å vurdere hydreringsstatus, finne de riktige væskene og velge de beste administrasjonsrutinene er viktige skritt for å gi de "små" den beste infusjonsbehandlingen.

Forbered alt på forhånd for å redusere stress under selve infusjonsprosedyren, og hold kaniner og gnagere i komfortable og kjente omgivelser.

Billede

Vurdere hydreringsstatus hos kaniner og gnagere

Å bestemme væskestatus hos de små pasientene ligner mye på hvordan det bestemmer på de større. Samme retningslinjer kan derfor benyttes for å vurdere dyrene.

Væsker for kaniner og gnagere

Det er mange tilgjengelige væskeløsninger for å opprettholde eller erstatte væskebalansen. De mest tilgjengelige er også egnet for bruk på kaniner og gnagere.

 

Administrasjonsmetoder

- Oral væskebehandling
- Subkutan administrering
- Intravenøs administrering
 

 

Plasseringsforberedelser

Grundige forberedelser for IV-kateterplassering er alltid viktig. For gnagere er det en annen ting som også er viktig; varm opp væsken!

 

Plasseringsprosedyre

Før du plasserer kateteret må du sørge for å forhåndsspyle kateter og forlengelsesslange med varmt heparinisert saltvannfor å unngå luft og klumping i systemet.

 

Vedlikehold av kateteringssted og pleie etter operasjon

Hos gnagere er det mindre plass til å sette kateter, og kateteret skal kun stå inne den tiden det er helt nødvendig.

 

Væsketerapi hos gnagere

Målet med væskebehandling er å få gitt nødvendig væske og elektrolytter, møte metabolske krav og gjenopprette intracellulær balanse inntil pasienten spiser og drikker på egen hånd eller har kommet seg etter operasjonen.

Overvåkning

Overvåkning av dyr som gjennomgår væskebehandling er et MUST. Det er noen grunnleggende tegn det skal holdes øye med

 

Infusjonsutstyr for smådyr

IV-katetre tilgjengelig i størrelsene 24-26G

KRUUSE Venocan Mini IV Kateter

KRUUSE Venocan Pencil Style IV Kateter

KRUUSE InfuVein PRO IV Kateter

SafeVet IV katetre

Lokk

KRUUSE SafeVet IV Combi Set

KRUUSE SafeVet InfuVein

KRUUSE Heparin Cap

Forlengerstykker - Microbore

KRUUSE T-connector set, Micro bore

KRUUSE SafeVet Microbore Extension Line

KRUUSE Microbore Extension Line

Inngiversett egnet til små volum

KRUUSE I.V. Infusion set

KRUUSE Burrette set

KRUUSE I. V. Flow Regulator Extension Set