KRUUSE IV katetre

KRUUSE IV katetre er omhyggelig designet med skarpe nåler med langt skrått snitt for å minimere smerte og ubehag under plassering. Blod er synlig via det gjennomsiktige tilbakeslagskammeret for å sikre korrekt plassering.

 

 

 

KRUUSE InfuVein PRO IV-kateter
 

KRUUSE Venocan PLUS IV Kateter

KRUUSE Venocan Mini IV Kateter
 

KRUUSE Venocan Pencil Style IV Kateter

billede

Plassering av kateter

Den vanligste plassering av IV-kateter på smådyr er i Vena cephalica plassert dorsalt på forbenet. Vena saphena lateralis på bakbenet eller Vena jugularis er også alternativer, men mindre vanlig  for alminnelig IV-kateterplassering.

Kateterstørrelsen skal baseres på pasienttype, størrelse og behanding. Dersom du har med en sjokkpasient å gjøre skal du velge størst mulig kateter.

Jo større kateterdiameteren er, desto raskere er væsketilstrømningen. En annen generell retningslinje er; at kortere katetre gir raskere tilstrømning. Når du ikke har med sjokkpasienter eller alvorlig dehydrerte pasienter å gjøre, skal du velge en kateterstørrelse med avstand mellom kateter og venevegg – noe som vil redusere risiko for flebitt.