Booking av verkstedsreparasjon

Nedenfor følger de til enhver tid gjeldende vilkår for reparasjon av varer hos Service4Vets (heretter S4V)

Opprettelse av servicesak
Dersom du ønsker besøk av vår tekniker, klikk her

Reparasjon av enhet med max vekt 25 kg kan som oftest gjøres på vårt verksted. Vennligst fyll ut skjemaet under og returner til oss online.
Du vil deretter motta en epost fra oss med et saksnr som skal påføres varen før det sendes til oss.

Mottak
Pakken påføres saksnummeret du mottar i en mail etter å ha utfylt nedenstående serviceskjema.
Dette er viktig slik at vi kan sikre korrekt håndtering av ditt serviceoppdrag.

Alle forsendelser til service skal sendes til:
Jørgen Kruuse A/S
Erik Stoks Allé 3
5550 Langeskov
Danmark
Att.: S4V/sagsnummer [Dit sagsnummer]

Feilsøking
Dersom det ved testing ikke blir funnet noen feil forbeholder S4V seg retten til å fakturere kr 1.300,- NOK og returnere varen på mottakers regning.

Reparasjon
Dersom det er avtalt en fastpris på en bestemt reparasjon er det denne prisen som gjelder for den feilmeldte enhet.
Er det flere feil på enheten som oppdages under eller etter reparasjon mens utstyr er i vår varetekt vil dere straks bli kontaktet av vår serviceavdeling.
Alle reparasjoner faktureres med minimum kr 1.300,- NOK med mindre annet er avtalt skriftlig med S4V

Reklamasjonsrett
For alle KRUUSE varer gjelder 12 måneders reklamasjonsrett fra fakturadato. Det betyr at du kan få varen reparert eller byttet til en tilsvarende vare dersom det er snakk om en fabrikasjonsfeil. S4V har alene rett til å vurdere om varen skal repareres eller byttes.
Feil som er oppstått pga feil bruk eller skader er ikke dekket av reklamasjonsretten.
Du kan lese mer i våre salgs- og leveringsbetingelser her.

Vær oppmerksom på følgende punkter vedr. reklamasjonsrett:

1.  Vi kan avhente din maskin så sant den ikke er fastmontert i vegg eller gulv. Du skal selv betale fragten til KRUUSE (frakt i henhold til gjeldende dagspris)
2.  Du skal selv sørge for at varen er forsvarlig pakket slik at det ikke oppstår skade under forsendelsen
3.  Reklamasjonsretten gjelder ikke slitedeler og batterier
4.  Dersom du har eller har hatt andre reparatører enn S4V til å teste dine produkter vil reklamasjonsretten bortfalle
5.  Dersom vi etter å ha gjennomgått produktet finner at det ikke gjelder en reklamasjonsfeil, vil du bli fakturert for frakten til oss samt for teknisk undersøkelse av produktet  (undersøkelse: 1.300 NOK + frakt i henhold til gjeldende dagspris)
6.  Ønsker du utstyret i retur uten reparasjon faktureres du for returfrakt
7.  Når du får reparert varer, som er eldre enn 12 måneder, gjelder en 3 måneders garanti for reparasjone

Alle priser er eks.mva

 

Legg ved dokumentasjon, legg ved bilder eller annen dokumentasjon slik at vi bedre kan håndtere saken