Salgskonsulenter Hill's

Har du spørsmål til oss, om våre produkter eller vår hjemmeside, kan du kontakt kundeservice på:
Tlf:   64 90 75 00
Faks: 64 90 75 01
mail: kruuse.norge@kruuse.com

Solveig Hjellestad
Hills salgskonsulent
417 65 307
mail: solveig_hjellestad@colpal.com

Erik Bergendahl
Hills salgskonsulent
913 12 346
mail: erik_bergendahl@colpal.com

Heidi Olsen
Veterinary Affairs Manager
415 39 519
mail: heidi_olsen@colpal.com

Stine Rem Johansen 
Hills salgskonsulent
481 16 949
mail: Stine_rem_johansen@colpal.com

Trine Hegna
Hills salgskonsulent
908 56 994
mail: trine_hegna@colpal.com

Kjetil Kobberrød
Hills salgskonsulent
981 03 346
mail: kjetil_kobberroed@colpal.com