KRUUSE I.V. Infusion set med luftventil och Y-injektionsport, 20 droppar/ml, 30 st

230632

KRUUSE Infusion set, Y-injektionport, 20 droppar/ml, 30 st. Standard infusionsset till användning utan pump.

1) Stäng rullklämman och luftventilen
2) Ta bort skyddshatten på spjutspetsen och för in spjutspetsen i infusionsvätskebehållaren i full längd. Var försiktig så att du inte kompromissa steriliteten.
3) Öppna luftventilen och kläm ihop droppkammaren tills att den är ca halv full.
4) Ta bort skyddslocket vid infusionsslangens ände (var försiktig så att du inte kompromissar steriliteten), öppna rullklämman och evakuera all luft i slangen. Lås därefter rullklämman helt.
5) Utför åderpunktering i överensstämmelse med kliniken/djursjukhusets riktlinjer. Det bör inte vara luft i I.V. katetern. Anslut sedan slangen till I.V. katetern eller nålen och öppna därefter rullklämman gradvis för att reglera flödet av infusionsvätskan.

OBS! Var försiktig i samband med vätskebehandling och var extra vaksam på att ej ge patienten för mycket vätska. Patienter som mottar vätskebehandling ska inte lämnas obevakade.
Stäng luftventilen i droppkammaren under perioden då infusionsbehandlingen avbryts.

Weight including packaging in kg
1,12
Barcode
5703188313812