Behandlas varsamt

Alla djur har rätt till korrekt behandling!

Dagens regler för djurvård bygger på de fem friheterna med grund i Brambell-rapporten från 1965.

 

5 runde billeder

För att lyckas erbjuda de fem friheterna måste både uppfödare och veterinärer överväga hur djuren ska hanteras, både i vardagen men också i stressiga och/eller smärtfyllda situationer.
Det moderna jordbrukets trender handlar om storskalighet, arbetsbesparande utrustning och robotar. Det innebär också att mötena mellan människa och djur blir allt färre.
Att se till att djuren får en positiv kontakt med människor redan från början är därför positivt både för hälsa, säkerhet och produktion.


  Kortare mjölkningstid

  Färre juverskador

  Klarar av stressiga situationer bättre

  Färre arbetsrelaterade skador

  Bättre köttkvalitet och ökad mjölkavkastning

 

Ibland är dock påfrestande åtgärder oundvikliga när djuren måste spännas fast eller förflyttas. KRUUSE har ett brett produktsortiment för dessa situationer, men vi vill påpeka att man alltid bör välja den allra mildaste formen av fastspänning som är möjlig.

Billede_Ko