Becoplex 5x100 ml

300130
B-vitaminpræparat til injektion.
Til forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel hos husdyr.
Virkningsmekanisme/egenskaber: B-vitaminmangel vil bl.a. give sig udtryk i dermatitis, eksem, håraffald, enteritis ogappetitmangel. B-vitaminer kan anvendes i forbindelse med rekonvalescens, appetitmangel, utrivelighed og laktation og kan gives som en understøttende behandling ved acetonnæmi, krampetilstande og pareser

Læsmere under fanebladet "yderligere beskrivelse".
Becoplex® vet.
Injektionsvæske, opløsning
indeholdende Cyanocobalamin 20 mikrog. Dexpanthenol 12 mg. Nicotinamid 20 mg. Pyridoxinhydrochlorid 2 mg. Riboflavinnatriumphosphat 4,1 mg. Thiaminhydrochlorid 5 mg prml.
Præsentation: B-vitaminpræparat til injektion.
Virkningsmekanisme/egenskaber: B-vitaminmangel vil bl.a. give sig udtryk i dermatitis, eksem, håraffald, enteritis og appetitmangel. B-vitaminer kan anvendes i forbindelse med rekonvalescens, appetitmangel, utrivelighed og laktation og kan gives som en understøttende behandling ved acetonnæmi, krampetilstande og pareser. Anvendelse af antibiotika og kemoterapeutika af længere varighed kan give forstyrrelser i mikrofloraen i fordøjelseskanalen, hvilket indicerer et tilskud af B-vitaminer som supplement under behandlingen. De vandopløselige B-vitaminer optages hurtigt fra injektionsstedet og deponeres ikke i særlig høj grad. B-vitaminerne indgår i en lang række vigtige enzymer og co-enzymer, som er af betydning for energiomsætningen af kulhydrater, fedtstoffer og aminosyrer i organismen.
Indikationer: Forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel hos husdyr.
Kontraindikationer: Præparatet er kun registreret til IV anvendelse hos kalve og får ved cerebrocortical nekrose. Ved IV injektion til andre dyrearter/andre diagnoser kan dødsfald, ataxi, hjertearrytmi og almen påvirkning ses.
Bivirkninger: Ingen.
Interaktioner: Ingen.
Drægtighed og diegivning: Kan anvendes.
Dosering: Hest og kvæg 10-20 ml (i.m., s.c.), svin og so 10 ml (i.m., s.c.), kalv 5-10 ml (i.m., s.c.), kalve og får: Cerebrokortikal nekrose: 20-40 ml i.v. + 20-40 ml i.m, torvegrise (15-25 kg) 5 ml(i.m., s.c.), pattegrise (0-6 uger) 1-2 ml (i.m., s.c.), ræv og hund 2-5 ml (i.m., s.c.), mink 1 ml (i.m., s.c.), fjerkræ ½-1 ml (i.m., s.c.).
Særlige forsigtighedsregler: Ingen.
Overdosering:
Tilbageholdelsestid: 0 dage.
Udlevering: HVPakning: 5 x 100 ml
Indehaver af markedsføringstilladelsen er Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Weight including packaging in kg 1,02
Barcode 7046264321614