Newsletter terms and conditions

Przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami marketingowymi firmy KRUUSE

1.1. Administrator danych

Firma KRUUSE jest administratorem danych przetwarzającym Twoje dane osobowe w związku z wysyłanymi newsletterami.

1.2 Dane kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z newsletterami firmy KRUUSE, możesz wysłać zapytanie do Koordynatora ds. Marketingu Lise Kruse na adres e-mail: lise.ubbesen@kruuse.com.

2.1 Cel przetwarzania danych osobowych
Głównym celem jest informowanie Cię o nowościach i ofertach oraz o nas, naszych produktach i usługach.
Jeśli chcemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w innym celu niż pierwotnie zamierzony, poinformujemy Cię o takim nowym celu.

2.2 Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z newsletterami jest zgoda użytkownika.
Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

3.1 Kategorie odbiorców
Twoje dane zostaną przesłane do firmy Apsis, która jest naszą platformą newsletteru. Apsis ma swoją siedzibę w Szwecji, gdzie przechowywane są Twoje dane. Posiadamy umowę o przetwarzanie danych z firmą Apsis.
W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do firm powiązanych.

3.2 Kategorie odbiorców w krajach trzecich
Dane nie zostaną przekazane organizacjom międzynarodowym, takim jak FN, UE czy NATO.

4. Ramy czasowe przechowywania
Twoje dane osobowe są zwykle przechowywane przez około trzy lata od momentu wycofania zgody.

5.1 Prawa
Użytkownik ma szereg praw na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z przetwarzaniem przez nas informacji o użytkowniku.
Jeśli chcesz poznać swoje prawa, skontaktuj się z nami (patrz pkt. 1.2).

5.1.1. Prawo do przeglądania danych (prawo dostępu)
Masz prawo do wglądu w przetwarzane przez nas dane o Tobie, a także do otrzymania kopii powyższych informacji.

5.1.2. Prawo do sprostowania (korekta)
Masz prawo do poprawienia niedokładnych danych.

5.1.3. Prawo do wymazania (prawo do bycia zapomnianym)
W szczególnych przypadkach masz prawo do usunięcia danych osobowych.

5.1.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
W niektórych przypadkach masz prawo do ograniczonego przetwarzania Twoich danych. Jeśli skorzystasz z tego prawa, możemy przetwarzać Twoje dane - z wyjątkiem przechowywania - za Twoją zgodą lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony wymogów prawnych lub ochrony osoby lub ważnych interesów społecznych.

5.1.5. Prawo do sprzeciwu
W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

5.1.6. Prawo do przenoszenia danych
W niektórych przypadkach może Ci przysługiwać prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu zostały przekazane dane osobowe.

Więcej informacji na temat swoich praw możesz znaleźć w przewodniku DATATILSYNET (Duńska Agencja Ochrony Danych) na temat praw podmiotów rejestrujących: www.datatilsynet.dk

5.2 Obowiązki
Nie musisz podawać danych osobowych.

6. Datatilsynet (Duńska Agencja Ochrony Danych)
Masz prawo złożyć skargę do Datatilsynet (Duńskiej Agencji Ochrony Danych), z którą można się skontaktować za pośrednictwem strony internetowej www.datatilsynet.dk