Reklamacje, braki i zwroty

Prosimy zawsze sprawdzać stan i zawartość przesyłki bezpośrednio po jej otrzymaniu. Reklamacje ilościowe zamawianego towaru należy składać w terminie do 14 dni od otrzymania towaru. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona należy zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym przy odbiorze przesyłki oraz skontaktować się z dostawcą, podając numer ww. listu.

Hurtownie Weterynaryjne, w razie stwierdzenia uszkodzenia lub jakichkolwiek braków w przesyłce, proszone są o pilny kontakt z KRUUSE. Prosimy o przygotowanie wypełnionego   formularza reklamacyjnego.

KRUUSE Polska:
Telefon: +48 61 22 22 160
Fax: +48 61 22 22 161
E-mail: kruuse.polska@kruuse.com

Ogólne Warunki Zwrotów
- Zwroty mogą być dokonywane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
- Praktyki weterynaryjne dokonują zwrotu do Hurtowni Weterynaryjnej, w której dokonały zakupu towaru.
- Zwrot towarów przez Hurtownię Weterynaryjną możliwy jest jedynie za zgodą KRUUSE Polska.

Warunki, które muszą być spełnione w przypadku zwrotu towaru:
- Zwrotu towaru można dokonać w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, w przeciwnym wypadku opłata manipulacyjna wynosi 10% wartości zwracanego towaru.
- Zwracany towar musi być oryginalnie zapakowany, nienoszący żadnych śladów użytkowania, nadający się do dalszej odsprzedaży. Do towaru należy dołączyć kopię Faktury VAT.
- Towar musi być zwracany na koszt nadawcy. Opłata manipulacyjna wynosi 10% wartości zwracanego towaru
- Nie dopuszcza się zwrotu towaru specjalistycznego, zamawianego pod konkretnego Klienta.
- Do zwracanego towaru powinien być dołączony formularz.

Formularz:
Formularz reklamacji
Wysyłka produktów do naprawy

Zwrotu towarów prosimy dokonywać na adres:
KRUUSE Polska Sp. z o.o.
ul. Knapowskiego 12/1
60-126 Poznań

Z dopiskiem: Zwrot

Picture