Håndteres forsiktig

Alle dyr skal behandles på riktig måte!

Dagens retningslinjer om dyrevelferd er basert på fem viktige friheter fra «Brambell-rapporten» fra 1965:

 

 

5 runde billeder

I forbindelse med frihet nr. 5 må gårdbrukeren, ansatte og veterinærer vurdere hvordan dyrene skal behandles både i det daglige og spesielt i stressende eller smertefulle situasjoner.
Moderne gårdsdrift utvikler seg mot større gårder, arbeidsbesparende utstyr og roboter. Det betyr mindre interaksjon mellom mennesker og dyr.
Derfor vil tidlig fokus på å venne dyrene til positiv menneskekontakt ha store fordeler for både velferden, sikkerheten og produksjonsresultatene.


  Kortere melketid

  Færre speneskader

  Bedre toleranse i stressende situasjoner

  Færre arbeidsskader

  Bedre kjøttkvalitet og melkeproduksjon

Noen ganger er det imidlertid umulig å unngå stressende prosedyrer i forbindelse med fiksering eller flytting. KRUUSE tilbyr et utvalg produkter for disse formålene, men vi oppfordrer gårdbrukere sterkt til alltid å velge så lett fastspenning som mulig.

Billede_Ko