Salgskonsulenter Hills

Har du spørsmål til oss, om våre produkter eller vår hjemmeside, kan du kontakt kundeservice på:
Tlf:   64 90 75 00
Faks: 64 90 75 01
mail: kruuse.norge@kruuse.com

Andrew Thorp Rice
Hills salgskonsulent
415 39 513
mail: Andrew_Thorp_Rice@colpal.com

 

Mira Donovan
Hills salgskonsulent
950 95 743
mail: mira_donavan@colpal.com

 

Erik Bergendahl
Hills salgskonsulent
913 12 346
mail: erik_bergendahl@colpal.com

 

Heidi Olsen
Veterinary Affairs Manager
415 39 519
mail: heidi_olsen@colpal.com

 

 

Trine Hegna
Hills salgskonsulent
908 56 994
mail: trine_hegna@colpal.com

Kjetil Kobberroed
Hills salgskonsulent
981 03 346
mail: kjetil_kobberroed@colpal.com