Pas godt på dem

Alle dyr bør behandles godt!

Nutidens retningslinjer for dyrevelfærd er baseret på 5 vigtige friheder fra “The Brambell Report” fra 1965:

 

5 runde billeder

Ved frihed 5 er det vigtigt, at både landmanden, de ansatte og dyrlægen overvejer nøje, hvordan de håndterer dyrene både i dagligdagen og specielt i situationer, der er forbundet med stress og smerte.
Trenden inden for landbrug er store gårde, automatisering og brug af robotter, hvilket mindsker den daglige kontakt mellem dyr og mennesker, det kan resultere i dyr der er mere frygtsomme ved håndtering.
Derfor vil det både gavne velfærden, sikkerheden og produktionsresultatet, hvis dyrene fra en tidlig alder vænnes til en positiv kontakt med mennesker.

  Kortere malketid

  Færre skader på patterne

  Bedre tolerance i stressede situationer

  Færre arbejdsrelaterede skader

  Bedre mælkekvalitet og mælkeudbytte

Stressede situationer kan dog ikke undgås i forbindelse med fiksering eller flytning af dyret. KRUUSE tilbyder forskellige produkter til disse formål, men vi opfordrer kraftigt til, at landmanden altid vælger den mildeste form for fiksering.

Billede_Ko