Transportskade

Modtager du varer som har taget skade under transporten, skal du lave en anmærkning på fragtbrevet når varen modtages.
(Man skal altid tjekke varer som bliver leveret, hvis det ikke gøres, frafalder reklamationsretten).
Herefter udfyldes nedenstående skema.
For at sikre, at vi kan hjælpe dig på den bedst mulige måde, beder vi dig give en så præcis og detaljeret beskrivelse som muligt. Billeddokumentation og kopi af underskrevet fragtbrev kan lette vores reklamationsbehandling betydeligt. Disse kan sendes på reklamation@kruuse.com.

Husk at henvise til reklamationen og oplyse firmanavn og kundenummer. For at vi kan give den bedste service, skal du oprette en sag pr. forsendelse/fragtbrev hvis du har flere forsendelser, der er fejl ved.

Vi henviser i øvrigt til vores salgs og leveringsbetingelser

Picture